บริษัทวราไมโครเซอร์คิท จำกัด www.warapcb.com

เริ่มต้น Track order
* cuscode
* Quote no.

cuscode กรุณาใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ kawin@wara.com
หรือโทร 0-2751-5522

ขอต้อนรับสู่ jobtrack online

ในหน้านี้ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของ order ที่สั่งทำกับ บริษัทวราไมโครเซอร์คิท จำกัด
ระบบจะทำการแจ้งความคืบหน้าว่างานของท่านอยู่ในแผนกใดแล้ว ซึ่งท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในฟอร์มด้านซ้ายให้ถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วย Customer Code (Cuscode) และ หมายเลขใบเสนอราคา (Quotation no.)

ระบบเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 22/06/2009 สำหรับบาง Order ที่ท่านกำลัง track ความคืบหน้าอยู่ แลัวระบบยังไม่แสดงรายงาน กรุณาทดลองใหม่อีกครั้ง เนื่องจากบาง order ได้เข้า line ผลิต ก่อนเริ่มใช้งาน jobtracking online อย่างไรก็ตามระบบจะทำการ update อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา หากพบปัญหาใดๆในการใช้งาน ท่านสามารถแจ้งได้ที่ ผู้ดูแลระบบ หรือ ฝ่ายขายและการตลาด หรือ โทร 0-2751-5522

กรุณาใส่หมายเลขใบเสนอราคา และ CUSCODE ให้ถูกต้อง
ถ้าระบบไม่แสดงผล กรุณาตรวจสอบข้อมูล CUSCODE, quotation no. อีกครั้ง หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ sale